Polityka prywatności

Informacje ogólne

Halina Juszczak i Zbigniew Juszczak prowadzący działalność gospodarczą w ramach Spółki Cywilnej Zakład Projektowo Usługowy HI-EKO S.C. Halina i Zbigniew Juszczak z adresem siedziby w Opolu, ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole (Administrator) redaguje i administruje stroną internetową pod adresem bdo.hieko.pl (Serwis), który udostępnia osobom korzystającym z serwisu (Klientom Serwisu). Do poprawnego korzystania z serwisu użytkownik powinien zainstalować aktualne oprogramowanie służące do przeglądania stron www (jedną z popularnych przeglądarek) i zezwolić na uruchomienie JavaScript.


Na niniejszą politykę prywatności składają się niniejsze postanowienia jak również treść klauzuli informacyjnej doręczanej Klientom Serwisu na najwcześniejszym możliwym etapie.


Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności. Podanie danych w Serwisie (na koncie Klienta) lub przekazanie tych danych osobowych do Administratora odbywa się na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej, przekazanie pozostałych danych innych niż dane osobowe niezbędne jest do prawidłowego korzystania z usług Serwisu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika następuje przez zaznaczenie opcji „akceptuję Regulamin Serwisu” oraz „akceptuję Politykę Prywatności”.


§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu są Halina Juszczak i Zbigniew Juszczak prowadzący działalność gospodarczą w ramach Spółki Cywilnej Zakład Projektowo Usługowy HI-EKO S.C. Halina i Zbigniew Juszczak z adresem siedziby w Opolu, ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole.


Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.


Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używane jest m.in. szyfrowanie danych oraz bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).


Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Administrator Danych

Jeśli posiadasz Konto w Serwisie i jesteś osobą fizyczną Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z klauzulą informacyjną. Dotyczy to również Newslettera.


Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@hieko.pl.


Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).


Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.


Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora.


§3. Pliki cookies i profilowanie

Witryna bdo.hieko.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.


Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.


Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.


Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora w celu optymalizacji działań.


W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.


Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


Administrator Serwisu może korzystać z profilowania do celów marketingowych. Skutkiem profilowania mogą być następujące działania ze strony Administratora: przesłanie kodu rabatowego, przesłanie sugestii zakupowej na podstawie historii odwiedzin oraz dokonanych zakupów, złożenie propozycji lepszych warunków zakupowych w porównaniu do standardowej oferty widocznej w Serwisie. Skorzystanie z propozycji Administratora jest dobrowolne przez Użytkownika.


§4. Rejestracja w Serwisie

Dokonując rejestracji Użytkownik Serwisu akceptuje warunki Polityki prywatności.


Wypełniony formularz stanowi podstawę do weryfikacji danych Użytkownika. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym (double opt-in). Użytkownik może zmienić hasło lub je przypomnieć za pośrednictwem jednej z funkcjonalności Serwisu.


Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania hasła i loginu osobom trzecim.


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła i loginu przez Użytkownika osobom trzecim oraz za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.


§5. Newsletter


Wypełniając formularz „Zapisz na newslettera” Użytkownik akceptuje regulamin wysyłki newsletterów i przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi w celu realizacji usługi Newslettera.