Przejmujący

Najważniejsze funkcje TwojeBDO

Przejęcie odpadów

Transkrypcja

Korzystając z rozszerzenia TwojeBDO, jako Przejmujący, możemy w prosty sposób przejmować karty przekazania odpadów.

Wystarczy, że naciśniemy "Opcje", a następnie "Przejęcie odpadów" i mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo spojrzeć na masę, kod odpadu, ewentualnie dodać kartę do ewidencji lub potwierdzić transport i nacisnąć przycisk "Potwierdź przejęcie". Wtedy taką kartę przejmiemy.

Lub jeśli masa się nie zgadza to możemy nacisnąć "Odrzuć" i następnie wpisać na przykład "Błędna masa", podać prawidłową, czyli dajmy na to 55 ton i naciskamy przycisk "Odrzuć". W tej chwili przekazujący dostał informacje o tym, że ma błędną masę.

Dodatkowo, jeśli przekazujący również korzysta z rozszerzenia TwojeBDO to może łatwo tą masę skorygować, dosłownie jednym kliknięciem.

Ewidencja

Transkrypcja

Rozszerzenie TwojeBDO pozwala nam w prosty sposób przejść do ewidencji do danego kodu odpadu z poziomu "Przejmującego". Wystarczy, że przy karcie przekazania odpadów naciśniemy przycisk "Opcje", a następnie "Przejdź do ewidencji". Otworzy nam się okno, w którym będziemy mieli wszystkie karty związane z danym kodem odpadów. Możemy w ten sposób albo zaznaczyć wszystkie karty albo zaznaczyć kilka kart. Nacisnąć przycisk "Wpisz do ewidencji", dodać ewentualnie jakieś informacje dodatkowe. Naciskamy "Wpisz" i w tej chwili zostały utworzone karty w ewidencji.

Żeby w prosty sposób poruszać się po tym oknie, możemy wybierać kody odpadu, które przyjmowaliśmy na naszym koncie, na przykład baterie. Naciskamy przycisk "Przejdź" i przechodzimy do kodu odpadu. Prostym sposobem poruszania się po tym oknie jest również korzystanie z "Następna" lub "Poprzednia" karta.

Korzystając z rozszerzenia TwojeBDO możemy w łatwy sposób utworzyć szablonu z kodem odpadu, który potem możemy wykorzystać w ewidencji. Aby to zrobić wchodzimy na przykład w "Przyjęte", następnie "Opcje" -> "Zapisz do szablonu". Tworzymy teraz szablon z kodem odpadu 10 03 21 przyjętym, wpisujemy na przykład "nazwa szablonu 99", zapisujemy. W tej chwili, żeby skorzystać z tego szablonu wystarczy, że wejdziemy "Szablony" -> "Szablony wpisów KEO (Przyjęte)", a następnie "nazwa szablonu 99". Wystaczy teraz, że podamy masę, zapisujemy. I mamy właśnie stworzony nowy odpad w ewidencji.

W przypadku, kiedy chcemy wpisać do ewidencji na przykad wszystkie karty, które się tutaj znajdują to przydatny jest przycisk "Zaznacz wszystko i przejdź dalej". W ten sposób przy użyciu 5 kliknięć zaznaczamy 50 kart, a następnie po naciśnięciu przycisku "Wpisz do ewidencji" oraz "Wpisz", właśnie utworzyliśmy 50 kart w ewidencji.